Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowy Ośrodek Wsparcia-Środowiskowy Dom Samopomocy Powiatowy Ośrodek Wsparcia-Środowiskowy Dom Samopomocy

RODO

Czcionka:

Klauzula informacyjna w celu przetwarzania danych uczestnika

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy w Kamiennej Górze, ul. T. Kościuszki 6, 58-400 Kamienna Góra.
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iodpowsds@wp.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapisania do Ośrodka oraz prowadzenia dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Placówki, a także w innych prawnie usprawiedliwionych celach związanych z działalnością Placówki, w zakresie niezbędnym do realizacji tych celów.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych:
 • Ustawa o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1769 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. 2010 nr 238, poz. 1586 ze zm.),
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania, takim jak: kurator sądowy i organy ścigania oraz podmiotom i instytucjom: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze, placówki medyczne, organizatorzy i współorganizatorzy imprez i wydarzeń, Starostwo Powiatowe, Dolnośląski Urząd Wojewódzki.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, a następnie będą przechowywane zgodnie z terminami określonymi w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 5. Podanie tych danych jest warunkiem umownym, lecz jest niezbędne do korzystania ze świadczeń Ośrodka.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny