Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowy Ośrodek Wsparcia-Środowiskowy Dom Samopomocy Powiatowy Ośrodek Wsparcia-Środowiskowy Dom Samopomocy

O instytucji

Czcionka:

Powiatowy Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Kamiennej Górze to miejsce gdzie człowieka nie mierzy się miarą sił  fizycznych jakimi dysponuje, nie miarą zmysłów, które umożliwiają mu kontakt ze światem zewnętrznym, nie miarą inteligencji, którą można zmierzyć poprzez wszelkie egzaminy czy testy… to miejsce gdzie miarą człowieka jest serce…

 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Kamiennej Górze jest ośrodkiem wsparcia typu A i B, przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i psychicznie chorych, zamieszkujących na terenie powiatu kamiennogórskiego.

            Działalność Domu ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi.Ważnym elementem w pracy Domu jest integracja naszych uczestników poprzez ich społeczną aktywizację.

            Celem działalności Domu jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, a także propagowanie modelu zdrowej rodziny poprzez:

 1. stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, doskonalenie już nabytych oraz realizację zadań życiowych,
 2. podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
 3. wsparcie psychologiczne i terapeutyczne,
 4. zapewnienie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,
 5. rehabilitację społeczna i zawodową,
 6. stymulację osobistego rozwoju poprzez opracowanie indywidualnych planów wspierająco-rehabilitacyjnych,
 7. współpracę z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, kościołem, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, samorządami lokalnymi w celu integracji osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem,
 8. kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałanie ich dyskryminacji,
 9. umożliwianie udziału w terapii zajęciowej indywidualnej, grupowej, grupach wsparcia, spotkaniach klubowych, wspieranie działań samopomocowych w zakresie zdrowia psychicznego,
 10. współpracę z rodzinami osób korzystających z działalności Domu,
 11. poradnictwo,
 12. informację,
 13. wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych,
 14. zaspokajanie w miarę możliwości tych potrzeb, które wpływają w dużym stopniu na rozwój psychiczny, bezpieczeństwo, dbałość o sprawy higieniczne, odżywiania, ruchu, odpoczynku, kontaktu, godności osobistej, kontaktu emocjonalnego, sensu życia,
 15. zapobieganie stanom powodującym konieczność ciągłej opieki ze strony rodziny, bądź instytucji, poprzez globalną rehabilitację środowiskową,
 16. zróżnicowanie usług w zależności od możliwości psychofizycznych osób, ich potrzeb, oczekiwań i zainteresowań,
 17. organizowanie spotkań i zajęć integracyjnych poza Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia -Środowiskowym Domem Samopomocy,
 18. wspieranie grup samopomocowych,
 19. uaktywnianie środowiska związane z propagowaniem i ochroną zdrowia psychicznego,
 20. pomoc w szukaniu miejsc pracy w warunkach chronionych.

AKTUALNOŚCI:

Podstawowe Informacje

Utworzono dnia 21.08.2015

1.Powiatowy Ośrodek Wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy ma siedzibę w Kamiennej Górze przy ulicy T.Kosciuszki 6 2. Powiatowy Ośrodek Wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 16 3 W domu mogą przebywać osoby,...

czytaj dalej na temat: Podstawowe Informacje

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny