Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowy Ośrodek Wsparcia-Środowiskowy Dom Samopomocy Powiatowy Ośrodek Wsparcia-Środowiskowy Dom Samopomocy

Informacje dot. przyjęcia do ŚDS

Utworzono dnia 21.08.2015
Czcionka:

Skierowanie osoby do ŚDS następuje na wniosek osoby zainteresowanej, rodziny, opiekuna prawnego. Do wniosku dołączyć należy wymagane dokumenty. Pracownik socjalny właściwego ośrodka pomocy społecznej po otrzymaniu zgłoszenia przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do ŚDS. Skierowanie osoby do udziału w zajęciach ŚDS następuje w drodze decyzji administracyjnej po rozeznaniu przez pracownika całokształtu sytuacji bytowej i spełnieniu przez osobę wymaganych warunków zdrowotnych. Pobyt w ŚDS jest odpłatny. Osoba przyjęta do ŚDS jest zobowiązana do ponoszenia odpłatności miesięcznej w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu  na osobę w rodzinie. Nie jest natomiast zobowiązana do ponoszenia odpłatności za pobyt w ŚDS osoba samotnie gospodarująca lub osoba w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 250% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o skierowanie osoby do Środowiskowego Domu Samopomocy dalej ŚDS,
  2. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
  3. Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w ŚDS wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
  4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada,
  5. Dokumenty potwierdzające osiągany dochód przez osobę ubiegającą się o skierowanie do ŚDS w formie zaświadczenia (lub oświadczenia) o dochodach decyzji o przyznaniu świadczeń rentowych, emerytalnych lub innych,
  6. Dokumenty potwierdzające osiągany dochód przez wszystkich członków rodziny wspólnie gospodarujących.

Dokumenty powyższe składa się we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej Ośrodku Pomocy Społecznej tj. Gminnym lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.    

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny